Hautaus Muuramen seurakunnassa

Kirkon jäsen siunataan viimeiseen lepoon. Siunaamiseen sisältyy luottamus ylösnousemuksen todellisuuteen, johon kristitty on kasteessa liitetty. Seurakunnan työntekijät auttavat hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjolla on myös tukea surun keskellä sekä sielunhoitomahdollisuus.

Heti kuolemantapauksen tapahduttua

Läheisen kuoltua on hyvä aloittaa hautajaisjärjestelyt kirkkoherranvirastossa. Ennen hautaamista tulee huolehtia monista asioista, joiden järjestelyssä surevia auttavat kirkkoherranvirasto ja hautaustoimisto.


Hautauksen muistilista
- suruviesti läheisille
- hautauslupa (lääkäriltä todistus)
- papin, siunausajan- ja paikan sekä hautapaikan varaus kirkkoherranvirastosta
- hautaustoimistossa asiointi
- papin tapaaminen ja siunaustilaisuuden suunnittelu sekä musiikki (kanttorin kanssa sovitaan)
- muistotilaisuuden suunnittelu
- tila ja tarjoilu muistotilaisuutta varten
- valokuva vainajasta, muistopöytä (kuva, kukkia, kynttilöitä)
- hautajaisiin kutsuminen, mahdollinen kuolinilmoitus lehteen
- kukkavihkot
- suruliputus
- hautajaisten jälkeen: perunkirjoitus (virkatodistus perunkirjoitusta varten)
- muistomerkin hankinta (seurakunta asettaa haudalle väliaikaisen ristin)
- kiitoskirjeet (kiitoksen voi julkaista myös lehdessä)
- haudanhoitosopimus (seurakunnan kirkkoherranvirastossa)


Arkkuhautaus
- arkun hankkiminen, arkun koristelu
- kantajista sopiminen (yleensä kuusi miespuolista läheistä tai ystävää)

Uurnahautaus
- arkun kuljettaminen krematorioon siunauksen jälkeen
- uurnan hankkiminen
- uurnan noutaminen krematoriosta
- uurnanlaskun ajasta ja osallistujista sopiminen


Toimituskeskustelu
Papit ja kanttorit hoitavat hautajaiset pääasiassa vuoroperiaatteen mukaan. Mikäli omaiset haluavat toimitukseen tietyn papin, on siitä syytä sopia erikseen.

Ennen hautajaisia pappi käy toimituskeskustelun omaisten kanssa. Keskustelua varten on hyvä varata riittävästi aikaa ja rauhallinen paikka. Toimituskeskustelussa käsitellään tavallisesti seuraavia asioita:- vainajan elämä ja kuolema,
- omaisten tunnot kuoleman jälkeen,
- kristillinen käsitys kuolemasta,
- hautaan siunaamisen sisältö ja käytäntö sekä hautaustoimituksen musiikki,
- muistotilaisuuden luonne ja ohjelma,
- elämä hautajaisten jälkeen.

Toimituskeskustelu voi päättyä papin toimittamaan psalmin lukemiseen ja rukoukseen.


Hautaustavat, ajankohta ja hautaan siunaaminen
Hautausmaalla mahdolliset hautaustavat arkkuhautus ja uurnahautaus. Uurna voidaan haudata uurna-alueelle tai entiseen sukuhautaan vanhan haudan päälle. Lähin krematorio, jossa vainaja voidaan tuhkata, sijaitsee Jyväskylässä.

Talviaikana roudan sulattaminen vie aikaa muutaman päivän. Tämän vuoksi talvella hautauksen sopimisen ja hautauksen välillä tulee olla viisi päivää.

Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan jumalanpalvelus, jonka keskeisenä sisältönä on Jumalan sana ja seurakunnan rukous.

Hautausajankohdat:
- ensisijainen hautausaika on lauantaina klo 10 alkaen eteenpäin.
- muu mahdollinen hautausaika on perjantaina klo 12 jälkeen.

Sanomakellot soitetaan arkipäivisin klo 10 alkaen maanantaista - perjantaihin. Asiasta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Omaiset tulevat kappelille noin puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua ottamaan vastaan hautajaisvieraita. Ennen siunaamista omaisilla on mahdollisuus käydä katsomassa vainajaa. Hautauksesta huolehtiva suntio opastaa omaisia katsomisessa.

Kantajien tulee olla paikalla noin 15 minuuttia ennen siunaamista, että suntio voi antaa heille ohjeet kantamisesta.


Hautaustoimituksen kulku:
Alkusoitto, jonka aikana vainajan arkku tuodaan sisään
Virsi
Kukkien lasku
Virsi
Alkusiunaus
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunluku ja puhe
Uskontunnustus
Siunaussanat
[Virsi]
Rukous
Isä meidän
Herran siunaus
Päätösmusiikki / Virsi
[Kukkien noutaminen]
Arkun saattaminen haudalle
Hautaan laskeminen / jos tuhkataan tai haudataan muualla: Autoon nostaminen
Kukkien lasku tai kukkien vieminen muistopaikalle
Virsi


Kuvaaminen:

Hautajaiset ovat surujuhla, jossa käytöksellä ja pukeutumisella osoitetaan kunnioitusta ja osanottoa. Valokuvat ja tallenteet hautajaisista ja muistotilaisuudesta ovat lähiomaisille tärkeitä.

Kuvaajan kanssa on hyvä sopia etukäteen kuvauksesta omaisten ja toimittajien kanssa. Kuvaajan on hyvä pukeutua tilaisuuteen asianmukaisesti.


Kukkien lasku:
Kukat lasketaan kappelissa alkuvirren jälkeen ennen siunausta. Siunauksen jälkeen kukin hakee omat kukkansa ja huolehtii ne haudalle.

 

Kantajat, kantaminen ja hautaan laskeminen:
Kantajia on kuusi. Yleensä he ovat miehiä. Arkku kuljetetaan ns. saattovaunussa ruumiskellarista kappeliin ja kappelista haudalle. Kantajien tulee noin 10-15 minuuttia ennen siunaamisen alkua kokoontua ruumiskellarin eteen. Hautauksesta huolehtiva suntio antaa käytännön ohjeita kantamisesta. Arkku viedään kappelista saattovaunuilla haudalle, jossa kantajat ottavat sen jälleen liinojen varaan ja laskevat hautaan.

Muistotilaisuus
Haudalla kutsun muistotilaisuuteen esittää joku vainajan omaisista. Muistotilaisuudessa on pöytä, jolle on asetettu vainajan valokuva, kynttilä ja kukkia. Pöydälle asetetaan myös vainajan muistoksi lähetetyt adressit.

Muistotilaisuus alkaa saattoväen vastaanottamisella. Mikäli muistotilaisuudessa aterioidaan, lauletaan alkuun ruokarukoukseksi ruokavirsi. Tällöin muistohetki vietetään aterian ja kahvien välissä. Mikäli kyseessä on kahvitilaisuus, muistohetki vietetään ensimmäisten kupillisten jälkeen.

Muistohetki alkaa virrellä. Sitä seuraa adressien lukeminen, josta huolehtivat omaiset. Tämän jälkeen on tilaisuus muistojen jakamiseen. Lopuksi pappi pitää päätösrukouksen.

Joskus saattoväessä on joku, joka voi esittää laulun, musiikkia tai runon tai mahdollisesti puhua.


Kuolleiden kiitos
Kuolleiden kiitos tarkoittaa poisnukkuneiden muistamista jumalanpalveluksen esirukouksessa
Kuolleiden kiitos tapahtuu hautaamista seuraavan sunnuntain messun esirukoukseen.


Uurnan lasku
Noin puolet haudattavista tuhkataan. Tuhkauurnan voi kätkeä arkkuhautaan tai uurnahautaan. Tuhkausta edeltävä siunaustilaisuus on samanlainen kuin arkkuhautauksessakin.

Kun vainaja tuhkataan, uurnan lasku hautaan lasku tapahtuu myöhemmin omaisten kanssa sovittavana aikana. Sen yhteydessä voidaan pitää lyhyt rukoushetki: Maahan kätkemisen kaava.


Sielunhoito
Pappi ja diakoniatyöntekijä ovat omaisten tukena, jos nämä haluavat keskustella läheisen kuoleman esiin nostamista tunteista.

Kerran – kaksi kertaa vuodessa seurakunnassamme järjestetään sururyhmä, johon kutsu lähetetään edeltävän vuoden aikana omaisensa menettäneille

Pyhäinpäivän kirkossa marraskuun alussa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja heille sytytetään kynttilä.


MUSIIKKIA SIUNAUSTILAISUUTEEN
Siunaustilaisuus noudattaa tiettyä hautaan siunaamisen kaavaa. Musiikilla on oma paikkansa tilaisuuden kulussa. Yhteisvirsien lisäksi omaisilla on mahdollisuus valita surumusiikkia soitettavaksi siunaustilaisuuden alkuun ja loppuun sekä myös tilaisuuden aikana kuultavaksi sovittuihin kohtiin. Musiikkia mietittäessä on hyvä ottaa yhteys kanttoriin.

Alla olevassa listassa on muutamia ehdotuksia siunaustilaisuuden musiikiksi. Hautaus on luonteeltaan jumalanpalvelus, mikä on hyvä ottaa huomioon musiikkia valittaessa.

Tomaso Albinoni: Adagio
J.S.Bach: Adagio (Toccata, Adagio ja Fuuga BWV 564)
J.S.Bach: Air
J.S.Bach: Koraali ’Ich ruf zu Dir’ (Huudan Kristus sinua)
J.S.Bach: Sinfonia kirkkosonaatista nro 156 ’Ich stehe mit einem Fuss im Grabe’
L.van Beethoven: Surumarssi (Sonaatista op.26)
Johannes Brahms: Herzlich tut mich verlangen (Virsi ‘Oi rakkain Jeesukseni’ sävellyksen teemana)
F.Buxtehude: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (Tulkaa minun tyköni)
F.Chopin: Surumarssi
César Franck: Interlude
P.J. Hannikainen: Maan korvessa kulkevi
G.F.Händel: Largo ( oopperasta Xerxes)
Oskar Lindberg: Vanha virsi Taalainmaalta
Lowell Mason: Sua kohti Herrani (Heng.säv. virsi 396)
Oskar Merikanto: Rukous
Sergei Rachmaninoff: Vokaliisi (opus 34 nro14)
Antonio Vivaldi: Adagio (osa Kamarisonaatista )
Antonio Vivaldi: Largo (osa konsertosta huilulle ja orkesterille)


SIUNAUSTILAISUUDEN VIRRET
Alla olevasta listasta löytyy ehdotuksia siunaustilaisuuteen virsiksi.

30 Maa on niin kaunis
42 On Jeesus nimi ihanin
104 Pilvimuurista valo välähtää
125 Kosketa minua, Henki
140 Autuaita kaikki
146 Rauhan saivat pyhät Herran
147 Sukupolvet ennen meitä
170 Jumala ompi linnamme
177 Jeesus on paimen
178 Myös isämme uskoivat ennen
184 Mä kauniin tiedän kukkasen
242-249 Hautausvirret
297 Mun hyvään Herraani
318 Jeesus sä ainoa
332 Herraa hyvää kiittäkää
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa
341 Kiitos sulle Jumalani
343 Voisinpa Jeesuksestani
361 Koska valaissee kointähtönen
373 Jeesus, kuule rukoukset
375 Kun Herra hoitaa, paimentaa
377 Sun haltuus, rakas Isäni
382 Sinuhun turvaan, Jumala
387 Herraamme aina luottaa saa
388 Jeesus, johdata
396 Käyn kohti sinua
397 Kun on turva Jumalassa
482 Elämä on meri
484 Totuuden Henki
492 Ystävä sä lapsien
494 Luoja enkeleineen hoivaa maailmaa
498 Nyt kulkee halki korpimaan
499 Jumalan kämmenellä
502 Jeesus meitä kosketa nyt
503 Taivaan Isä suojan antaa
508 Valkeus kirkas päällä synkän maan
509 Herra elämääni
511 Tie valmis on
513 Jeesus, sinä huomaat
517 Herra kädelläsi
528 Luoksemme päivät menneet
530 Herrani, minut tänne loit
547 Joka aamu on armo uus
548 Tule kanssani, Herra Jeesus
552 Mua siipeis suojaan kätke
555 Oi Herra, luoksein jää
560 Maat, metsät hiljenneinä
563 Ilta on tullut, Luojani
574 On kaunis synnyinmaamme
600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
604-632 Kuolema ja iankaikkisuus-virret
Lisäksi virsikirjan jumalanpalvelusliitteen lauluista kohdasta’ hautaus’
numerot 825-829


SIUNAUSTILAISUUTEEN SOPIVIA LAULUJA
Alla olevassa listassa on muutamia ehdotuksia siunaustilaisuuden lauluiksi:
Jonas Andersson Oi, katsohan lintua oksalla puun
J.S. Bach Oi tyydy, sielu
J.S. Bach Rakkahin Jeesus (Liebster Herr Jesu! wo bleibst Du so lange?)
J.S. Bach Saavu, Immanuel
Anton Dvorak Herra on paimenein (Gott ist mein Hirte)
César Franck Panis angelicus (Leivästä enkelten)
Kreeta Haapasalo Mun kanteleeni kauniimmin
Ilmari Hannikainen Niin kuin muuttolintusen tie (Matkamiehen virsi)
(Hilja Haahti-Krohn)
Ilmari Hannikainen Rauha
(Eino Leino)
P.J. Hannikainen Suojelusenkeli (Maan korvessa)
Lasse Heikkilä Viimeiset veneet
Martti Hela Jeesuksesta laulan
G.F. Händel On alhoissa maan (Largo)
A. L-K Mua tartu käteen, Herra
Yrjö Kilpinen Psalmi (Psalmista 103)
Heikki Klemetti Jerusalem
Petri Laaksonen Ota hänet vastaan
Petri Laaksonen Silloin kun en itse jaksa
Petri Laaksonen Täällä Pohjantähden alla
Robert Lowry Koko tien hän kanssain kulkee
Armas Maasalo Tuhansin kielin
Oskar Merikanto Kiitos sulle, Jumalani
Oskar Merikanto Oi, kiitos sa Luojani armollinen (duetto)
Oskar Merikanto Oi muistatko vielä sen virren
Oskar Merikanto Rukous (Ave Maria)
Matti Nikunen Sinua siunata tahdon
Jukka Ollila On luonto kaunis tuo (Puolison muistolle)
Aino Pekkarinen Yksin en kulje
Mikko Pietarinen Laula, matkalainen korpimaan
Mika Piiparinen Hiljaa, ystävät, hiljaa
Mika Piiparinen Kosketa minua, Henki
Franz Schubert Ave Maria
Pekka Simojoki Ylitse merten
(san.Anna-Mari Kaskinen)
Suom. kansanlaulu Kaanaanmaa
Suom. kansansäv. Täällä Pohjantähden alla
Kari Tikka Armolaulu
Osmo Tolonen Saattolaulu
Ukrainalainen säv. Hiljainen tienoo
Venäläinen kansanlaulu Olen kuullut on kaupunki tuolla

Tulevia tapahtumia

Ti 20.8. klo 09:00 Nappulakuppila Tervetuloa!, Srk-koti yläkerta

Ke 21.8. klo 09:30 Kinkomaan perhekerho Tervetuloa!, Kinkomaan kerhotila

Ke 21.8. klo 12:00 Päihteetön päivä Päihteetön päivä Mehtolassa klo 12-14. Yhdessäoloa ruoan ja kahvittelun merkeissä, saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee klo 11.40 R-kioskilta. Lisätiedot diakoniatyöltä p. 050 5943225 tai 050 5943226., Mehtolan sauna

To 22.8. klo 18:00 Tauonpaikka-kuoron harjoitus Tauonpaikan harjoitus, Kirkko

Pe 23.8. klo 09:30 Perhekerho Tervetuloa!, Rajalan kerhotila

Pe 23.8. klo 18:00-22:00 Nuortenilta Syyskauden avajaiset! Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat! Tule mukaan muistelemaan kesää ja kuulemaan tulevan syksyn toiminnasta!, Srk-koti yläkerta

Su 25.8. klo 10:00-11:30 Sanajumalanpalvelus Tervetuloa!, Kirkko

Su 25.8. klo 17:00 Muuramessu Opetusta, rukousta, lapsille omat ohjelmat ikäryhmittäin. Iltapalaa ja rukouspalvelua., Srk-koti yläkerta