Kaste Muuramen seurakunnassa

Kaste on kristitylle välttämätön sakramentti (pyhä toimitus), joka perustuu Jeesuksen asetukseen (Matteus 28:18–20). Kasteen kautta kristitty pääsee osalliseksi Jeesuksen sovitustyöstä (Room 6:3) ja saa synnit anteeksi (Apt 2:38-39).

Luterilaiset kastavat lapsia, jotka sakramentin yhteydessä liittyvät seurakunnan jäseniksi ja saavat nimen.  Aika ajoin seurakunnassamme kastetaan myös joukkoomme liittyviä nuoria tai aikuisia, joita ei ole lapsena kastettu.
...

Kasteen muistilista

Ennen kastetoimitusta on huolehdittava seuraavista asioista:

• yhteydenotto kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon puh. 014-373 1025
• lapsen nimen valinta ja sopivuuden tarkistaminen
• kummien pyytäminen ja kelpoisuuden tarkistaminen
• kastepuvun hankinta tai lainaaminen
• kastetilaisuuden virsien valinta
• tilaisuuteen vieraiden kutsuminen
• tehtävien sopiminen kummien ja muiden läsnä olevien kanssa
• rekisteröinti-ilmoituksen täyttäminen papin kanssa; kummeilta tarvitaan täydelliset nimitiedot, sosiaaliturvatunnus ja tieto kotiseurakunnasta
• kastepöydän valmistelu, jos kaste on kotona:

valkea liina
kastemalja
Raamattu
kynttilä
kukat
valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten

• valokuvaajasta sopiminen
• luettavien Raamatun tekstien ja esirukousten sekä virsien tulostaminen
• mahdollisesta toimituksen jälkeisestä tarjoilusta huolehtiminen


Kasteen edellytykset
Lapsi voidaan kastaa, kun molemmat tai toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Ristiäisiä on vietettävä kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Ennen kastetta lapsen vanhemmat ja kasteen suorittava pappi sopivat kasteeseen liittyvistä asioista kastekeskustelussa.

Lapsen synnyttyä vanhemmat saa­vat kotiinsa täytettäväksi seurakunnasta ”Lapsen tietojen ilmoittaminen -loma­kkeen”. Se annetaan papille kastekäynnin yhteydessä. Hän toimittaa paperin lapsen vanhempien kotiseurakuntaan.

 

Kastepaikka
Kastepaikkana voi olla koti tai jokin seurakunnan tila. Kaste voidaan toimittaa myös jumalan­palveluksen yhteydessä. Kirkon käyttö kastetilaisuuteen on mak­sutonta. Muista seurakunnan tilojen käytöstä peritään käyttökorvaus.

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä kastejumalanpalveluksen alttariksi. Se peitetään valkealla liinalla ja pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu, kukkia ja valkoinen kynttilä.

Kastemaljaksi käy esimerkiksi lasikulho. Maljaan pannaan riittävästi lämmintä vettä. Pieni valkoinen liina varataan lapsen pään kuivaamista varten.

Lapsi puetaan valkoiseen kastepukuun. Seurakunnalla on lainata kaksi kastepukua.

Kotiseurakunta lahjoittaa lapsel­le kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille kummito­distukset.

 

Kummit
Kummeilta edellytetään, että he ovat seurakunnan jäseniä, käyneet rippikoulun ja heidät on konfirmoitu. Kirkkoon kuulumaton ei kelpaa kummiksi.

Kummius on hengellinen luottamustehtävä. Parhaiten kummi toteuttaa tehtäväänsä kun hän muistaa kummilasta rukouksissa. Tärkeää on ajan antaminen ja esimerkillään rohkaiseminen kasvamaan Jumalan omana.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi omaan kirkkoon kuuluvaa kummia. Näiden lisäksi lapsella voi olla johonkin toiseen lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon kuuluvaa kummia, esim. anglikaanit, metodistit, katoliset ja ortodoksit.

 

Kastetoimituksen kaava
[Hakasuluissa olevat kohdat voivat jäädä pois ]
1. Virsi
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. [ Psalmi ]
5. Kysymykset tai kehotus
6. Ristinmerkillä siunaaminen
7. Rukous
8. Raamatunluku, tekstit
9. Puhe
10. [ Virsi ]
11. Kastekäsky
12. Uskontunnustus
13. Kastaminen
14. [ Virsi ]
15. Yhteinen esirukous, (teksti esirukousvaihtoehtoon johon useampi läsnäolija osallistuu)
16. Isä meidän -rukous
17. Siunaus
18. Virsi

 

Kastetoimitus
Virsikirjan liiteosasta löytyy kaava lapsen kastetta varten. Kastetilaisuudessa lauletaan kaksi virttä ja luetaan kaksi raamatunkohtaa. (Yksi seuraavista: Jes 43: 1, Room 6: 3-4, Gal 3: 26-28, Tit 3: 4-5, 1  Piet 3: 20-21 ja jokaisessa kastetilaisuudessa luetaan Mark 10: 13-16)

Myös kasteen esirukouksen tehtäviä voidaan jakaa vanhempien, isovanhempien, sisarusten ja kummien kanssa. Joku sisaruksista tai vanhempien kummilapsista voi pyyhkiä lapsen pään kasteen jälkeen.

Lasta siunattaessa vanhemmat ja kummit voivat yhdessä papin kanssa laittaa kätensä lapsen pään päälle.

Lapsen kaste voidaan kirjata vanhempien vihkiraamattuun.

 

Nimen valinta
Kaste ei ole nimenantojuhla. Silti oma nimi on ihmisen perusoikeus. Nimi kertoo, että ihminen on ainutlaatuinen. Kasteessa Jumala kutsuu hänet omakseen. ”Älä pelkää minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun.” (Jes 43:1)

Etunimiä voi olla enemmän kuin yksi mutta enintään kolme. Etunimeksi ei voida valita sopimatonta nimeä tai jonka käyttö voi aiheuttaa lapselle haittaa. Se ei saa myöskään olla muodoltaan tai kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Pojalle ei saa antaa naisen nimeä eikä tytölle miehen nimeä. Etunimeksi ei myöskään voi antaa sukunimeä.

Lapsen sukunimeksi tulee vanhempien yhteinen sukunimi. Jos toinen vanhemmista käyttää sukunimessään yhteisen nimen eteen liitettyä entistä sukunimeään, tätä henkilökohtaista nimeä ei voida antaa lapselle. Jos vanhemmat ovat säilyttäneet omat sukunimensä, he voivat valita, kumman puolison nimi lapselle annetaan. Samojen vanhempien yhteisessä huollossa olevilla lapsilla on kuitenkin kaikilla oltava sama sukunimi.

Jos kastettavan lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa ja he haluavat antaa lapselle isän sukunimen, heidän on hoidettava isyyden vahvistaminen hyvissä ajoin ennen kastetta ja sovittava lapsen huollosta.

Kastetilaisuuteen sopivia virsiä

Kastetoimituksessa lauletaan ainakin kaksi virttä. Esimerkiksi seuraavat ovat sopivia virsiä kastetilaisuuteen:

- Virsi 214 Kun kasteen Jordan virrassa…

- Virsi 215 Oi armon merta ihmeellistä…

- Virsi 216 Pyhä Isä Jumala…

- Virsi 217 Täynnä kiitosta ja hämmästystä…

- Virsi 218 Tuomme luokse Jeesuksen…

- Virsi 219 Kasteen kirkas vesi on…

- Virsi 468 Syliisi hellään sulje…

- Virsi 471 Hyvä Jumala, kiitän kodista…

- Virsi 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen…

- Virsi 492 Ystävä sä lapsien…

- Virsi 495 Taivaan Isä, nostit minut…

- Virsi 497 Kun äidit lapsiansa…

- Virsi 498 Nyt kulkee halki korpimaan…

- Virsi 499 Jumalan kämmenellä…

- Virsi 503 Taivaan Isä suojan antaa…

Sopivia lauluja löytyy myös virsikirjan liitteestä numerot 806–810.

Kastetoimituksessa voidaan laulaa myös yksi sopiva hengellinen laulu yhden – kahden virren lisäksi.

Kutsu seurakuntayhteyteen

Kasteen jälkeen lapsen nimitiedot kirjataan väestötietojärjestelmään. Kastejuhlaa seuraavan viikon sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetaan kastettujen nimet. Samalla seurakunta muistaa esirukouksessa kastettuja ja heidän perheitään. Lapsi perheineen on tervetullut kirkkoon.

Uuden vuoden alussa ensimmäisenä loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina kutsumme kaikki edellisenä vuonna kastetut vanhempineen ja kummeineen kirkkoon. Kastettujen nimet luetaan ja heidän puolestaan rukoillaan sekä vanhempia ja kummeja lapsineen kutsutaan alttarille siunattavaksi.

Seurakunta järjestää paljon lapsiperheille suunnattua toimintaa. Näistä seurakunnan toimintamuodoista saat tietoa Muuramelaisesta tai seurakunnan kotisivuilta.

 

Aikuisen kaste
Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu, haluaa liittyä kirkkoon. Ennen kastetta hän saa kasteopetusta. Aikuisen kaste toimitetaan kirkossa tai muussa sopivassa paikassa kummien läsnä ollessa. Kastettava pukeutuu valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon yhteisen uskon lausumalla Apostolisen uskontunnustuksen. Aikuista kastettua ei enää konfirmoida.

Tulevia tapahtumia

Ti 20.8. klo 09:00 Nappulakuppila Tervetuloa!, Srk-koti yläkerta

Ke 21.8. klo 09:30 Kinkomaan perhekerho Tervetuloa!, Kinkomaan kerhotila

Ke 21.8. klo 12:00 Päihteetön päivä Päihteetön päivä Mehtolassa klo 12-14. Yhdessäoloa ruoan ja kahvittelun merkeissä, saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee klo 11.40 R-kioskilta. Lisätiedot diakoniatyöltä p. 050 5943225 tai 050 5943226., Mehtolan sauna

To 22.8. klo 18:00 Tauonpaikka-kuoron harjoitus Tauonpaikan harjoitus, Kirkko

Pe 23.8. klo 09:30 Perhekerho Tervetuloa!, Rajalan kerhotila

Pe 23.8. klo 18:00-22:00 Nuortenilta Syyskauden avajaiset! Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat! Tule mukaan muistelemaan kesää ja kuulemaan tulevan syksyn toiminnasta!, Srk-koti yläkerta

Su 25.8. klo 10:00-11:30 Sanajumalanpalvelus Tervetuloa!, Kirkko

Su 25.8. klo 17:00 Muuramessu Opetusta, rukousta, lapsille omat ohjelmat ikäryhmittäin. Iltapalaa ja rukouspalvelua., Srk-koti yläkerta